Kto według ciebie ma racje w sporze kreon czy antygona

Pobierz

władca Teb, stojący na stanowisku, że dobro państwa jest najważniejsze, czy może Antygona, która uważa, że prawo zwyczajowe powinno być .Wysoki sądzie!. 2010-10-14 15:48:57Czym kierowałą się Antygona a czym Kreon 2012-10-23 18:21:43; Kto według Ciebie miał rację - Kreon czy Antygona?. Sofokles twórca Antygony w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami ustanowionymi przez ludzi.. 2010-11-02 14:22:35 Jakimi wartościami kierowali się w swoim postępowaniu Kreon i Antygona ?. Władzę objął po śmierci Polinejkesa i Eteoklesa, braci Antygony.. Chce żyć w zgodzie z samą sobą i z prawami boskimi.. Jest bohaterką, która nie zmienia swoich zasad.. W starożytnej tragedii jest to element, który stanowi istotę akcji dramatu.. Sądził, że w ten sposób uzyska aprobatę ludzi i utrzyma silną władzę w swoim państwie.. Antygona zaś kieruje się prawami boskimi i własnym sumieniem.kto według Ciebie miał rację - Kreon czy Antygona?. 2010-10 .Przydatność 65% Kto ma Racje Kreon czy Antygona.. To państwo powinno służyć jednostce, nie .Według wierzeń ludzi z tamtych czasów każdy, nawet najgorszy zbrodniarz, miał prawo do godnego pochówku.. 2009-11-01 14:16:00; Jakimi wartościami kierowali się w swoim postępowaniu Kreon i Antygona?. Kreon czy Antygona?. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa..

Polinejkes ...Kto według Ciebie miał rację - Kreon czy Antygona?

Antygona uważa, że postepowanie Kreona dobre dla państwa .. Nie chciała, aby dusza Polinejkesa błądziła i cierpiała wiecznie przez ludzką głupotę.. Antygona ma wielką odwagę i z determinacją walczy o wartości, które są dla niej najważniejsze.. Treść.. W piątek pani nam zadała takie same pytanie ;) Pozdrawiam.KTO MIAŁ RACJE ANTYGONA CZY KREON DAJE NAJ POTRZEBNE NA KUTRO Dopytaj ; Obserwuj Zgłoś nadużycie!. Nie lęka się śmierci, która jedynie przyspieszy jej spotkanie z bratem i bliskimi w wiecznej krainie zmarłych.. Dla dziewczyny, jest jej stryjem.. W ,,Antygonie" Sofoklesa, jako w typowej tragedii greckiej występuje konflikt tragiczny, polega on na konieczności wyboru pomiędzy dwoma , tak samo ważnym racjami.. Może zaczniemy od tego, że Polinejkes był rodzonym bratem…Kto miał rację - Antygona , czy Kreon?. Konflikt ten dotyczy pochówku zwłok Polinika.. Antygona skazana była na śmierć, a Kreon poniósł najwyższą karę.. Przedstawicielem pierwszej jest władca Teb, Kreon, obrońcą drugiej jest Antygona, córka Edypa, siostrzenica Kreona.Problem wynika z zakazu pochowania zwłok brata Antygony, Polinejkesa.W tragedii antycznej ?Antygona?, Sofokles stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ważniejsze dla człowieka są prawa boskie, czy też prawa ludzkie.. Ich tragedia polega na tym, że wartości te wykluczają się nawzajem.Kto według Ciebie miał rację - Kreon czy Antygona?.

2010-11-02 14:17:33; Komu przyznasz racje w sporze Kreon-Antygona?

W życiu najważniejsze jest dobro bliźnich i każdy powinien postępować tak aby innym było z nami dobrze.. Antygona popełniła samobójstwo, a Kreon stracił bliskich i chęć do życia.Kreon i Antygona to bohaterowie dramatu Sofoklesa.. W ,,Antygonie" polega on na wyborze pomiędzy prawami boskimi, a prawami ludzkimi.. Nie chce narażać się na ich gniew.. Jako osoba wierząca, czuła obowiązek .W tragedii "Antygona" Sofoklesa, przedstawiono konflikt tragiczny, który obejmuje dwie postacie Antygonę i Kreona.Tragedia oparta jest na micie tebańskim, o rodzie Labdakidów.. Patrząc logicznie, Kron miał w tym aspekcie 100% racje.. Po śmierci Edypa, pomiędzy jego synami wybucha konflikt o władze.. Polinejkes i Eteokles uzgadniają, że każdy z nich będzie rządził państwem przez rok.Kreon po śmierci bliskich mu osób stracił chęć do życia.. poleca 83% 974 głosów.. Nie chciała, aby dusza Polinejkesa błądziła i cierpiała wiecznie przez ludzką głupotę.. Jako osoba wierząca, czuła obowiązek pochowania zmarłego.Antygona zaś jest pewna, że musi pochować brata, żeby jego dusza nie błakała sie w Hadesie..

Kto w tej sprawie ma racje?

W tragedii Sofolkesa "Antygona", poznajemy bohaterów Kreona i Antygonę, którzy są powiązani ze sobą tzw. konfliktem tragicznym.. Dzisiaj stoimy tutaj aby dokonać wyboru, kto ma racje, Antygona, czy Kreon Chciałbym przedstawić zarzuty na króla i stanąć w obronie Antygony!. Kreon, jest królem Teb.. Postaram się ten problem rozstrzygnąć w swojej rozprawce.Antygona to jednostka, która ma prawo do uczuć i wypełniania praktyk religijnych.. Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. "Antygona".. ".Kto miał rację - Kreon czy Antygona?. Antygona czy Kreon?. Uważam, że w tym konflikcie rację miała Antygona.. 2010-11-02 14:22:35; Kto z was czytal Antygone oto moje pytanie Wiec kto mial racje Kreon czy Antygona?. Mam nadzieję,że choć trochę pomogłam.. Mimo tego, postanowił wydać rozkaz pochowania Polineikesa.. 2009-09-17 19:38:10; Jakimi wartościami kierowała się Antygona, a jakimi Kreon?. .Kto ma racje Kreon czy Antygona 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama closer closer Antygona, to ona zwycięża ten tragiczny konflikt wartości i to ona ma rację.. .Przydatność 65% Kto ma Racje Kreon czy Antygona.. Zamierzam udowodnić, iż Antygona została oskarżona o wiarę w swoją religię.. W tym utworze główna bohaterka i król Kreon prowadzą spór, ponieważ Antygona pochowała swojego brata, ale król stanowczo tego zabronił, gdyż był on zdrajcą..

Czy to jest niemoralne według was?

Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Konflikt tych dwóch postaci wyrasta z sytuacji, w której Kreon, władca Teb zakazuje pochówku ciała Polinejkesa, który jest bratem Antygony.Decyzję swoją motywuje tym, że uznaje go za zdrajcę, który dopuścił się haniebnego czynu, doprowadzając do .W "Antygonie" Sofoklesa naprzeciw siebie zostają postawione dwie niemalże równorzędne racje.Jedna z nich broni prawa ludzkiego, druga zaś za nadrzędne uważa prawo boskie.. Konflikt ten zaistniał, gdyż Kreon wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, Polinejka, który wraz z obcym wojskiem napadł na Teby, aby odebrać władzę swemu bratu Eteoklesowi.Śledząc akcję "Antygony" Sofoklesa trudno jednoznacznie orzec, czy racja była po stronie Antygony, czy może po stronie Kreona.. Konflikt ten zaistniał, gdyż Kreon wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, Polinejka, który wraz z obcym wojskiem napadł na Teby, aby odebrać władzę swemu bratu Eteoklesowi.Antygona zasługuje na szczególną uwagę i wyróżnienie.. "Kto ma rację?- Antygona czy Kreon?. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.. Dwoje głównych bohaterów ,, Antygony" staje .kto według Ciebie miał rację - Kreon czy Antygona?. W swojej pracy przedstawię argumenty świadczące o prawdziwości mojej tezy.Kreon władca Teb wydając zakaz pochowania zdrajcy - Polinejkesa wiedział, że łamie prawa boskie.. Kiedy Antygona złamała jego rozkaz, on skazał ją na śmierć.. Sądzę, że Antygona miała rację w sporze, jaki toczyła z Kreonem.Antygona czy Kreon - kto miał racje?. Zrobił to z wielkim żalem, ponieważ Antygona była dla niego bliską osobą.Wysoki Sądzie, szanowna ławo przysięgłych.Występuję w imieniu mojej klientki Antygony, gdyż została oskarżona o nieposłuszeństwo wobec króla.. Wszyscy znamy zaistniałą sytuację i chciałbym, aby Wysoki Sąd dokonał właściwego wyboru!. Jego żona i syn zabili się.. Filmy.. "Wsp łkochać przyszłam, nie wsp łnienawidzić" te słowa wpełni mowią nam jakże błędny jest stosunek Antygony do Kreona.. Autor w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami państwowymi.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.W dramacie Sofoklesa zarówno Kreon jak i Antygona reprezentują niezaprzeczalne racje.. Dokonują oni wyboru nie między dobrem i złem, ale pomiędzy pozytywnymi wartościami, którym hołdują.. Sofokles twórca Antygony w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami ustanowionymi przez ludzi.. Reprezentuje prawa człowieka wobec bezdusznej machiny państwa.. 2009-10-08 18:09:33; Antygona umiera ale to Kreon ponosi porażke - streszczenie 2009-03-24 14:49:24; Antygona umiera ale to Kreon ponosi porażke - rozprawka .W dziele tym zderzają się dwie racje: Antygony, która postępuje zgodnie z własnym sumieniem oraz prawami boskimi oraz Kreona - władcy, który kieruje się dobrem publicznym oraz prawem.. Postępowanie Antygony możemy próbować wytłumaczyć tym, że zrobiła to w trosce o swojego brata.. Czy Kreon ?. Moim zdaniem wyciągając wnioski z tych argumentów, można już z łatwością stwierdzić, że w tym sporze nie ma wygranych.. od Konrad261 09.11.2015 20 zdań Zaloguj się by dodać komentarz Co chcesz zrozumieć?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt