Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych

Pobierz

Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Nazwy soli przyjmują końcówkę:-ek w wypadku soli pochodzących od kwasów beztlenowych-an, kiedy do czynienia jest z solą .Alkohole o podanych wzorach sumarycznych: 2013-01-20 15:21:51; Podaj nazwy soli o podanych nazwach .. Uzupełnij indeksy stechiometryczne we wzorach sumarycznych soli o podanych nazwach.. Li2O - Cl2O - ZnS - FeO - Cu2O - chlorek magnezu - tlenek żelaza(III) - siarczek potasu - tlenek chloru(III) - …Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli o podanych nazwach.. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwości kwasów chlorowodorowego inapisz wzory sumaryczne soli o podanych.. Wracamy znowu do "Podaj wzór sumaryczny azotanu(V) wapnia",Zadanie: napisz wzory sumaryczne soli a siarczek srebra i Rozwiązanie: a siarczek srebra i ag2s b siarczan iv ołowiu ii pbso3 c węglan miedzi ii cuco3Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. ∞ CH2 = CH .. Zapisz wzory sumaryczne i strukturalne dla a) tlenku ołowiu (IV) b) tlenku chromu (III) 5.. Nazwa systematyczna: Wzór:Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Cześć, dzisiaj nowy dział - sole i ich wzory oraz nazwy..

FeCO3 - węglan żelaza (II)Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

CaCO3 - węglan wapnia.. chlorek żelazowy Ogólne informacje Wzór sumaryczny FeCl 3: Masa molowa: 162,20 g/mol Wygląd bezwodny: zielone, higroskopijne kryształy o ostrym zapachu heksahydrat: żółtopomarańczowe kryształy: Identyfikacja Numer CAS: 7705-08- (bezwodny) AgCO3 - węglan srebra.. Przynajmniej powinna być Jeżeli nie możesz korzystać z układu, to dopisz na ściądze, że Na i K są w pierwszej grupie, a Mg i Ca w drugiej.. Ich wzór ogólny zapisujemy jako: Ich wzór ogólny zapisujemy jako: Me m R nWartościowość pozostałych pierwiastków podana jest w nazwie związku, w treści zadania lub odczytujemy ją z Układu Okresowego.. Ustalenie wartościowości reszty kwasowejZadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Sole to związki zbudowane z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 +) i anionów reszty kwasowej.. Nazwy soli pochodzą od nazw anionów reszt kwasowych i kationów metalu z podaniem jego wartościowości (o ile metal przyjmuje więcej, niż jedną wartościowość!)..

Jak tworzyć nazwy i wzory sumaryczne soli?

Zapisujemy ją cyfrą rzymską nad symbolem danego pierwiastka, a następnie wpisujemy na krzyż, ustalając wzór sumaryczny.. 2010-04-12 18:25:08; Podaj nazwy soli i zapisz dysocjacje każdej z nich: MgCO3, K2SO4, Al(NO3)3 i FeCl2 2013-06-03 22:04:54; Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38; Podaj wartościowość metalu w podanych wzorach soli.. Napisz wzór .chemia Kwasy nazwy kwasów wzory kwasów nazewnictwo kwasów Sole nazwy soli wzory soli nazewnictwo soli.. We wzorach sumarycznych podkreśl reszty kwasowe i napisz ich wartościowość.. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH .Inne nazwy i oznaczenia farm.. Cu₃(PO₄)₂ - fosforan(V) miedzi(III) FeBr₃ - bromek żelaza(III) MgSO₄ - siarczan(VI) magnez ZnCl₂ - chlorek cynku Li₂SO₃ - siarczan(IV) litu Al₂S₃ siarczek glinu Fe(NO₃)₃ - azotan(V) żelaza(III) CaCO₃ - węglan wapnia PbI₂ - jodek ołowiuZapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: Na 2 SO 4 Nal Mg 3 (PO 4 ) 2 CaCo 3 ZnBr 2 Li 3 PO 4 Cu(NO 3 ) 2 HgS Fe 2 (SO 4 ) 3 FeCl .2..

Następnie napisz ich wzory sumaryczne i nazwy.

Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. MgCO3 - węglan magnezu.. Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Na 2 SO 4 Li 3 PO 4 NaCl Cu(NO 3) 2 Mg 3 (PO 4) 2 KCl CaCO 3 Fe 2 (SO 4) 3 ZnCl 2 FeCl 3 NiCl 2 K 2 CO 3 Cu 2 SO 3 HgS 2.. Sole - związki zbudowane z kationów metalu i anionów reszty kwasowej.. Ocena użytkowników: 3 .. Oblicz masę cząsteczkową dla związków chemicznych z zadania 4.Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. Wzory sumaryczne soli.. Wodne roztwory soli przewodzą prąd elektryczny - sole są elektrolitami.. np. mamy napisać wzór sumaryczny związku składającego się z atomów:napisz wzory sumaryczne soli o podanych Zadaniem Piotrka było przygotowanie 140 g 6% roztworu soli w wodzie .. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. 240Istnieją sole, które rozpuszczają się w wodzie, i sole trudno lub praktycznie nierozpuszczalne w wodzie.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelę dotyczącą soli..

Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach.

Tradycyjne określenie "saletra" pochodzi z łac. sal petrae - sól skalna.Uzupełnij tabelę wzorami sumarycznymi i strukturalnymi podanych kwasów.. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.. Wzór ogólny soli: M m R n (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt kwaowych) Ustalanie wzoru soli za pomocą reguły krzyżowej.. Sole w wodzie ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli rozpadają się (dysocjują) na kationy metali i aniony reszty kwasowej.1.Wzór sumaryczny siarczek glinu- 2.Podaj nazwę soli; - rozwiązanie zadaniaAle w takich przypadkach wartościowość bedzie podana w nazwie soli.. :)Wzory sumaryczne kwasów H 2 SO 4 - kwas siarkowy VI H 2 SO 3 - kwas siarkowy IV HCN- kwas cyjanowodorowy H 2 S - kwas siarkowodorowy HNO 2 - kwas azotowy III HNO 3 - kwas azotowy V H 3 PO 3 - kwas fosforowy III H 3 PO 4 - kwas fosforowy V H 2 CO 3 - kwas węglowy HCl - kwas chlorowodorowy HI - kwas jodowodorowy HBr - kwas bromowodorowy HF - kwas fluorowodorowyAzotan sodu (nazwa Stocka: azotan(V) sodu, nazwy zwyczajowe: saletra sodowa, saletra chilijska), NaNO 3 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy azotanów, sól kwasu azotowego i sodu.. A) jakie czynności musiał wykonać uczeń , aby poprawnie rozwiązać to zadanie.Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt