Przeczytaj tekst na pomarańczowym tle i wykonaj wykresy zdań złożonych podrzędnie

Pobierz

Okazało się, że pisały o tym wszystkie gazety.Zdania składowe oddziela się przecinkiem.. 2:1 - zdanie podrzędnie złożone podmiotowe 1P 2N Kto ma prawdziwych przyjaciół, ten jest najbogatszym człowiekiem na świecie.Zdanie podrzędnie złożone - zdanie złożone z wielu zdań składowych, w którym jedno z nich (zdanie podrzędne) wynika z drugiego (zdania nadrzędnego) i zastosowane samodzielnie nie zachowuje sensu, np.. Jeśli zaś zdanie nadrzędne jest tym drugim zdaniem składowym (po przecinku), to wykres zdania wygląda tak, jak ten drugi wykres na obrazku.Przy wykresach zapisz pytania o zdania podrzędne.. Zdanie nadrzędne (określane) jest ważniejsze.. Zdanie złożone zawiera co najmniej dwa orzeczenia.. Temat ten sam, co wczoraj.. Ponu-meruj zdania i za… Temat :Przeżywanie straty.. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.27-31.. Zastanów się.. Wskazówka: okno menu kontekstowego otwieramy klikając prawy przycisk myszy.. Przeczytaj tekst na pomarańczowym tle i wykonaj wykresy zdań złożonych podrzędnie.. Przeczytaj tekst na pomarańczowym tle i wykonaj wykresy zdań złożonych podrzędnie.. Rozpoznaje typy zdań złożonych .-Przeczytaj tekst Magdaleny Tulli pt. ,,Szum" podr.. Przypomnij sobie bohaterów mitologicznych, którzy ulegli pokusie.. 110-111. w zeszycie ćwiczeń.. Chodzi o:Zdanie podrzędnie złożone podmiotowe - odpowiada na pytania podmiotu (kto?.

Przeczytaj tekst na pomarańczowym tle i wykonaj wykresy zdań złożonych podrzędnie.

Sprawdzianowi z lektury poświęcę drugą godzinę lekcyjną.Na lekcji: rozpoznam zdanie złożone, wymienię cechy zdań złożonych współrzędnie i zdań złożonych podrzędnie, rozpoznam zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, wykonam wykresy zdań złożonych.. Zdanie podrzędne określa zdanie nadrzędne.. Zwróćcie też uwagę na Nową wiadomość na str.280 - dotyczy ona powieści obyczajowej .. Ponumeruj zdania i zapisz na wykresie pytania o zdania podrzędne.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ 1.. Ten jest najbogatszym człowiekiem na świecie - zdanie nadrzędne -> (kto? ). MATERIAŁY o tematy: Pojedyncze czy złożone, bez problemu określone.. Zapoznaj się z tematem na s. 283-285- przeczytaj wszystko bardzo uważnie.Proponuję jeszcze raz przeczytać sobie tekst i wykonać ćwiczenia pod tekstem: 1., 3-6, str.280.. Temat: Rodzaje zdań złożonych współrzędnie i .Przeczytaj tekst z podręcznika "Książka nad książkami" na str. 242.. Opisz na czym ta różnorodność polegała.. Zwróć uwagę na to, co określa zdanie podrzędne przydawkowe, na jakie pytania odpowiada, jak rysujemy wykres takiego zdania.. Konsultacje przedmiotowe.. 26.05 (wtorek) 2 godziny .. złożone podrzędnie,2.Zredaguj notatkę na temat zróżnicowania twórczości Jana Kochanowskiego pod względem treści i wykorzystanych gatunków literackich..

Ponu-meruj zdania i za…Przeczytaj tekst na pomarańczowym tle i wykonaj wykresy zdań złożonych podrzędnie.

108. oraz 7., 8., 9ab/s.. (1godz.). spójniki: i, oraz, ni, ani, a, jak wykres: ---- .. ----2.ROZŁĄCZNE - Zdania składowe wykluczają się wzajemnie.. a) Śnieg padał cały dzień, toteż drogi były trudne do przebycia.. Przeanalizuj wiadomości o zdaniu wtrąconym w ramce na stronie 364.. Na podstawie filmu i notatki ze strony 197 sporządź notatkę w zeszycie o typach zdań podrzędnych (nazwa zdania, pytania, na które odpowiadają, a w przypadku zdania podrzędnego okolicznikowego wskaż jego rodzaje.Wykonuje wykresy zdań złożonych (załącznik nauczyciela).. Wybrane zadania sprawdzimy na lekcji w poniedziałek.. W każdym zdaniu odszukaj Zapisz nad nim odpowiednie pytanie i podkreśl je podwójną linią.O ile wykresy zdań podrzędnie złożonych pokazują hierarchię między wypowiedzeniami składowymi i są trudniejsze do opracowania, o tyle w wypadku zdań złożonych współrzędnie warto zapoznać się najpierw z rodzajem zdania (łączne, przeciwstawne, rozłączne, wynikowe).Zdanie złożone podrzędnie.. Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.. Wykonaj polecenia nr: 1,2,3,9,10.. Sporządź z niej notatkę do zeszytu.. 2 str. 363: Ze zdań pojedynczych znajdujących się na pomarańczowym tle utwórz tekst zawierający tylko zdania złożone..

Przypomnij sobie, jak wykonuje się wykresy zdań złożonych podrzędnie.

Uczeń zaznajamia się z informacjami ze s. 286‒287 podręcznika.. W zdaniu złożonym podrzędnie wyróżniamya.. Wypowiedzenie złożone - wprowadzenie, wypowiedzenie złożone podrzędnie.Wykresy zdań złożonych podrzędnie .. Nazwij zdania i przedstaw je na wykresie.. Przeczytaj tekst Jacka ygana "Kto przygód zna smak" - podręcznik str. 286-287.. Rysujemy wykres zdania, na którym przedstawiamy układ zdań składowych.. Zad.1a oraz 3 ze str.193 w zeszycie.. W poniedziałek zaczynamy omawiać "Kamienie na szaniec".. Zapisać pytania, za pomocą których opisujemy, jak wyraz podrzędny określa wyraz nadrzędny.. Temat nr 1: Smak przygody 1.. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia : 4,6,7 str.167-169 z podręcznika.. Temat: Rola spójników w zdaniach złożonych współrzędnie?. Określę zdanie złożone b. Wyróżnię rodzaje zdań złożonych: podrzędnych i współrzędnych c. Wykonam wykresy zdań złożonych III.. Pomocne w rozpoznaniu tych rodzajów okazują się wskaźniki zespolenia.. ; Polityka prywatności; O Wikipedii; Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialnośćZwróć uwagę na jakie pytania odpowiadają zdania podrzędne przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe, podmiotowe i orzecznikowe.. ŁĄCZNE - Czynności współistnieją ze sobą, czyli występują w jednakowym czasie i przestrzeni.. "na którą" - połączenie zaimka z przyimkiem..

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 284. Patrz p. s. 363 .

Wiemy już, że zdania mogą występować w dwóch rodzajach: podrzędnie złożonym, współrzędnie złożonym.. 2.Pisemnie wykonaj zad.1,2,3,4 str.94Następnie przeczytaj tekst na stronie 175 "Wstawianie i usuwanie wierszy (kolumn)".. We wszystkich zdaniach, .. Przyjrzyj się także wykresowi zdania tzw. wtrąconego (gdyTemat: Analiza zdań wielokrotnie złożonych - ćwiczenia.. Imiesłowowy równoważnik zdania - zastępuje zdanie podrzędne w zdaniach podrzędnie złożonych lub jedno ze zdań składowych w zdaniach złożonych współrzędnie, np.ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE.. Zapisz temat lekcji.. Wykonaj ćwiczenie 10 na stronie 176. .. przypomnij sobie jakie są rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych oraz jak wyglądają wykresy tych zdań.. 3.Przeczytaj tekst na stronie 235.. (W ramach zdw) Odpowiada na ćwiczenie 15 oraz 16 ze s.62 zeszytu ćwiczeń.. TEMAT: Szybka powtórka przed .Tę stronę ostatnio edytowano 16 gru 2020, 19:22.. Piątek 22.01.2021Zaczniemy od analizy i interpretacji utworu lirycznego, następnie wrócimy do zdań pojedynczych i złożonych a zakończymy na ćwiczeniach interpunkcyjnych.. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie: 1.. Odrabiamy.pl to nie tylko portal learningowy, ale i praktyczna aplikacja, dzięki której usprawnisz rozwiązywanie zadań domowych.W naszej bazie znajdziesz większość przedmiotów szkolnych i przypisane do nich setki aktualnych podręczników, z których .Przeczytaj zawartość ramki Zapamiętaj!. W ramach lekcji proszę wykonać ćwiczenie 5./s.. Wykonaj w zeszycie zadanie 3 oraz 6 str. 244.. Zad.3 wykonaj zgodnie z poleceniem.. Pomyślcie, czy Noelka jest powieścią obyczajową i dlaczego - wnioski zapiszcie w zeszycie.Zamień zdania na równoważniki zdań, a równoważniki zdań - na zdania.. Przeczytaj tekst pod tytułem "Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego" (str. 176).. Wykonaj wykres podanych zdań.. Wykonaj notatkę do lekcji.. W zdaniu złożonym podrzędnie jedno ze zdań składowych określa drugie, czyli jest wobec niego podrzędne.. Wykonaj ćwiczenia: 11 i 12 na stronie 177.Proszę w zeszycie zrobić notatkę z ramki na str.192 w podręczniku( zdanie złożone, zdanie złożone podrzędnie oraz współrzędnie) oraz z ramki na str. 193.. Zapoznaj się z treścią notatki ze strony 197 w podręczniku; Obejrzyj poniższy film.. Zdania podrzędnie złożone dzielą się na dwa rodzaje:W zdaniach złożonych podrzędnie występują dwa rodzaje wykresów: Jeżeli zdanie nadrzędne występuje najpierw, to wykres wygląda tak, jak ten pierwszy wykres na obrazku niżej.. s. 224, a następnie w zeszycie od myślników wypisz problemy, które porusza w nim autorka.. Maleńkie rybki akwariowe chowały się pod wielokolorowymi kamieniami.Potrzebujesz pomocy z pracą domową?A może chcesz dać wsparcie swojemu dziecku podczas wspólnej pracy nad szkolnym materiałem?. We wtorek konsultacje online z gramatyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt