Restrukturyzacja przemysłu w górnośląskim okręgu przemysłowym

Pobierz

Celem opracowania jest więc ukazanie na tle zmian wielkości potencjału produkcyjnego GOP-u mechanizmów, zakresów i zaawansowania procesu restrukturyzacji,Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Maria Pukowska-Mitka Celem niniejszej publikacji jest wprowadzenie do nowego ujęcia problematyki rozwoju przemysłu GOP i traktowanie go jako rozwoju cyklicznego w długim okresie (rozwój sekularny).. Restrukturyzacja ma podnieść efektywność .Geografia Za i przeciw restrukturyzacji przemysłu w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym Restrukturyzacja oznacza organizacyjne, kadrowe, finansowe i techniczne przystosowanie przedsiębiorstw do działania na warunkach gospodarki rynkowej w celu podniesienia jego efektywności.. Restrukturyzacja w skali makro to zmiany zachodzące w całej gospodarce narodowej, a w skali mikro zmiany zachodzące tylko w przedsiębiorstwie.. Rejestracja.. Rozwój przemysłu na tym obszarze rozpoczął się na przełomie XVIII i XIX wieku i związany był z bogatymi złożami surowców mineralnych, tj. rudami cynku i ołowiu, srebra oraz węgla kamiennego.W strukturze przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wiodącą rolę odgry- wało górnictwo węgla kamiennego i hutnictwo żelaza.. XXIV, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 53-65 .. Przeważająca część produkcji przemysłowej świata koncentruje .Przedmiotem artykułu jest analiza efektów procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, występujących w ośrodkach przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej..

Na terenie zlikwidowanych przedsiębiorstw powstają ...Restrukturyzacja przemysłu w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym .

Mikołajewicz Z.. Książki Q &A Premium Sklep.. Na przykładzie Okręgu Reńsko-Westfalskiego uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał kolejne etapy powstawania okręgu surowcowego oraz zmiany struktury gałęziowej przemysłu wynikające z restrukturyzacji.. Odpowiedź Zadanie 17. .. restrukturyzacja prognozy rozwoju GOP obecny stan GOP etapy restrukturyzacji GOP po 1989 roku struktura GOP zasięg GOP restrukturyzacja przemysłu w GOP restrukturyzacja przemysłu GOP Śląsko‑Krakowski Okręg Przemysłowy.Górnośląski Okrąg Przemysłowy jest terenem klęski ekologicznej, wymagającym intensywnej rekultywacji.. Logowanie.. Restrukturyzacja przemysłu w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym .. Na przykład w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, gdzie koncentrował się przemysł ciężki, zamyka się nierentowne kopalnie, huty o przestarzałym cyklu produkcji czy działające przy tych obiektach elektrownie.. Obejmuje jednostki przemysłowe w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego.. Zanieczyszczenia środowiska zagrażają ludności zamieszkującej w tym regionie.. 1995, Procesy restrukturyzacji przemysłu w regionach, Uniwersytet Opolski, OpoleNatomiast obszary dużej koncentracji różnych gałęzi przemysłu odpowiednio ze sobą powiązanych nazywane są okręgami przemysłowymi..

1995, Procesy restrukturyzacji przemysłu w regionach, Uniwersytet Opolski, Opole.Makieła Z., Troc M.

Mikołajewicz Z.. Brak restrukturyzacji w wymienionych dziedzinach spowoduje dalszą degradację środowiska oraz pogorszenie się życia mieszkańców okręgu.Restrukturyzacja oznacza organizacyjne, kadrowe, finansowe i techniczne przystosowanie przedsiębiorstw do działania na warunkach gospodarki rynkowej w celu podniesienia jego efektywności.. 1992, Tendencje przemian przestrzenno-gałęziowych przemysłu w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w latach , Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol.. (SP08) W Stanach Zjednoczonych rozwija się produkcję etanolu - paliwa z kukurydzy, zwanego "zielonym paliwem".Procesowi restrukturyzacji podlegały w szczególności większe zakłady i całe gałęzie przemysłu w największym okręgu przemysłowym Polski, tj. w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.. IV Liceum Ogólnokształcące im.Restrukturyzacja przemysłu, Rynek surowców Industrial restructuring, Materials market Firma/Organizacja Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) Abstrakt Procesowi restrukturyzacji podlegały w szczególności większe zakłady i całe gałęzie przemysłu w największym okręgu przemysłowym Polski, tj. w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.. 1992, Tendencje przemian przestrzenno-gałęziowych przemysłu w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w latach , Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol..

Wyjaśnij na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na czym polega restrukturyzacja przemysłu.

Rozważania o GOP są poprzedzone elementami teorii rozwoju cyklicznego i rozwoju sekularnego w ogóle.Restrukturyzacja przemysłu, Rynek surowców Industrial restructuring, Materials market Company Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) Abstract Procesowi restrukturyzacji podlegały w szczególności większe zakłady i całe gałęzie przemysłu w największym okręgu przemysłowym Polski, tj. w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.Makieła Z., Troc M.. Restrukturyzacja przemysłu w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym polegała na zmniejszeniu znaczenia .Typy okręgów przemysłowych: 1.Transportowy 2.Miejski 3.Surowcowy b) Wyjaśnij, dlaczego w okręgach tego typu rozwinęły się wymienione gałęzie i branże przemysłu.. Wbrew swojej nazwie obejmuje tereny zarówno części wschodniego Górnego Śląska, jak i części zachodniej Małopolski ( Zagłębie Dąbrowskie i część Zagłębia Krakowskiego ).Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji Lech Pakuła Języki publikacji PL Abstrakty Procesowi restrukturyzacji podlegały w szczególności większe zakłady i całe gałęzie przemysłu w największym okręgu przemysłowym Polski, tj. w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) położony w centralnej części województwa śląskiego to obszar o największej koncentracji zakładów przemysłowych w Polsce..

W tych rejonach zatrudnionych się około 30% pracowników tej gałęzi przemysłu w skali kraju (ok. 1,5 mln.

Poniżej znajduje się wiele przetłumaczonych przykładowych zdań zawierających tłumaczenia "GÓRNOŚLĄSKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM" - polskiego-angielski oraz wyszukiwarka tłumaczeń polskiego.Tkocz M., 1994, Strategie rozwoju przemysłu w województwie katowickim a jego kondycja w świetle wybranych mierników, [w:] Zioło Z.. W 1989 roku w 38 kopalniach węgla kamiennego w miastach GOP pracowało 228,2 tys. osób, czyli 44,8% ogółu zatrudnionych w przemyśle (tab. 1) i 23,5% zatrudnionych ogółem.Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP), obejmuje 14 dużych miast skupionych w środkowej części województwa śląskiego (konurbacja górnośląska): Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i otaczające je .2003 | nr 6 Przemysł w procesie globalizacji | 59--67 Tytuł artykułu Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacjiWiększość surowcowych okręgów przemysłowych w Europie rozwija się według charakterystycznych etapów.. XXIV, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 53-65.. Restrukturyzacja w skali makro to zmiany zachodzące w. poleca 85 % ChemiaGórnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) - największy okręg przemysłowy Polski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt