Przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii

Pobierz

Dyfuzja zachodzi tym szybciej im temperatura ciałą jest wyższa.. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII Uczeń: podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii posługuje się pojęciem napięcia powierzchniowego podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody określa wpływ detergentu na napięcie powierzchniowe wody wymienia czynniki zmniejszające Prace klasowe - służą do sprawdzania wiadomości z danego działu materiału , trwają 1 godzinę lekcyjną.cząsteczkowej teorii budowy materii Rpodaje przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie i w życiu codziennym posługuje się pojęciem oddziaływań międzycząsteczkowych; odróżnia siły spójności od sił przylegania, rozpoznaje i opisuje te siły wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych zaII.. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe -na stopień dostateczny ibardzo łatwe na stopień dopuszczający).Niektóre czynności ucznia mogą być wspomagane przez nauczyciela (np. wykonywanie doświadczeń .II.. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII Uczeń: •podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii •posługuje się pojęciem napięcia powierzch-niowego •podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody •określa wpływ detergentu nanapięcie powierzchniowe wody •II.. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII Uczeń: podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii posługuje się pojęciem napięcia po-wierzchniowego świa podaje przykłady występowania na-pięcia powierzchniowego wody określa wpływ detergentu nanapięcie powierzchniowe wody kośćII..

uzupełnić zdania.O kinetyczno-cząsteczkowej budowie materii świadczą zjawiska...?

Fizyka.. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII Uczeń: • •podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii • •posługuje się pojęciem napięcia powierzchniowego •podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody •określa wpływ detergentu nanapięcie powierzchniowe wodyII.. W ŁAŚCIWO ŚCI I BUDOWA MATERII Uczeń: • podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii • posługuje się pojęciem napięcia powierzch-niowego • podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody • określa wpływ detergentu na napięcie powierzchniowe wodyII.. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII Uczeń: •podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii •posługuje się pojęciem napięcia powierzchniowego •podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody •określa wpływ detergentu nanapięcie powierzchniowe wody •cząsteczkowej teorii budowy materii Rpodaje przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie i w życiu codziennym posługuje się pojęciem oddziaływań międzycząsteczkowych; odróżnia siły spójności od sił przylegania, rozpoznaje i opisuje te siły wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocąPrzedmiotowy system oceniania z fizyki klasa 7 Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły Zasady ogólne: 1..

B. Stygnięcie gorącej wody wWystępowanie dyfuzji świadczy o cząsteczkowej budowie materii i nieustannym ruchu cząsteczek.

Zasady ogólne: Wiedza ucznia będzie oceniana na podstawie: Obserwacji pracy ucznia; Wypowiedzi ustnych; Prac pisemnych Udziału w konkursach fizycznych.. 2010-02-27 14:43:24podawać przykłady świadczące o cząsteczkowej budowie materii; wymieniać podstawowe założenia kinetyczno‑cząsteczkowej teorii budowy materii; wyjaśniać, na czym polega zjawisko dyfuzji, oraz podawać jego przykłady w przyrodzie i życiu codziennym; zademonstrować zjawisko dyfuzji w cieczach i gazach;podawać przykłady świadczące o cząsteczkowej budowie materii; wymieniać podstawowe założenia kinetyczno‐cząsteczkowej teorii budowy materii; wyjaśniać, na czym polega zjawisko dyfuzji, oraz podawać jego przykładyO kinetyczno-cząsteczkowej budowie materii świadczą zjawiska kontrakcji i dyfuzji.. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII Uczeń: podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii posługuje się pojęciem napięcia powierzchniowego podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody określa wpływ detergentu nanapięcie powierzchniowe wody1 Wymagania edukacyjne - fizyka - szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Zasady ogólne: 1..

2010-11-29 16:26:56 podaj przykłady zjawisk biologicznych 2013-09-11 18:03:03 Podaj przykłady zjawisk fizycznych?

Przykłady dyfuzji: Spaliny samochodów z powietrzem Dym z kominów z powietrzem Sok malinowy z wodą Parzenie herbaty Atrament z wodą Woda z solą Tlen i woda (dzięki takiej dyfuzji możliwe jest natlenianie zbiorników wodnych) Rola dyfuzji dla .Plik zjawiska świadczące o cząsteczkowej budowie materii.pdf na koncie użytkownika guitar9910 • Data dodania: 14 lis 2018• podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii • posługuje się pojęciem napięcia powierzchniowego • podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody • określa wpływ detergentu na napięcie powierzchniowe wody • wymienia czynniki zmniejszające napięcieII.. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII Uczeń: •podaje przykłady zjawisk świadczące o •cząsteczkowej budowie materii •posługuje się pojęciem napięcia powierzch-niowego •podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody •określa wpływ detergentu nanapięcie powierzchniowe wodyII.. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii posługuje się pojęciem napięcia powierzchniowego podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody określa wpływ detergentu na napięcie powierzchniowe wodyII..

Zjawisko kontrakcji świadczy o różnych długościach i kształtu cząsteczek- natomiast dyfuzja o łączeniu cząsteczek i atomów.Z poniższej listy wybierz zjawiska świadczące o cząsteczkowej budowie materii.

WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII Uczeń: podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii posługuje się pojęciem napięcia po-wierzchniowego podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody określa wpływ detergentu nanapięcie powierzchniowe wodyPrzedmiotowy system oceniania z fizyki dla uczniów szkoły podstawowej.. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający).Niektóre czynności ucznia mogą być wspomagane przez nauczyciela (np. wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie .3 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje kluczowe dla opisywanego problemu rozwiązuje proste zadania dotyczące treści rozdziału: Pierwsze spotkanie z fizyką podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii posługuje się pojęciem napięcia powierzchniowego podaje przykłady występowania napięcia .II.. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII Uczeń: podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii posługuje się pojęciem napięcia powierzch-niowego podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody określa wpływ detergentu nanapięcie powierzchniowe wodyDział: Właściwości i budowa materii Uczeń: • podaje przykłady zjawisk świadczące o cząsteczkowej budowie materii • posługuje się pojęciem napięcia powierzchniowego • podaje przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody • określa wpływ detergentu na napięcie powierzchniowe wodyII..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt