Budowa atomu według bohra prezentacja

Pobierz

Atom jest elektrycznie obojętny, gdy ładunek ujemny elektronów znosi się z ładunkiem dodatnim jądra.Model Bohra budowy atomu wodoru Streszczenie Zagadnienia do omówienia w trakcie lekcji: Modele budowy atomu: Thomsona, Rutherforda, Bohra Wzory opisujące model atomu wg ohra Obliczenia energii, prędkości, momentu pędu i promienia orbity Przetwarzanie informacji i obliczenia w arkuszu kalkulacyjnymZadanie: przedstaw model budowy atomu według bohra .. Jednak postulaty tej teorii prowadzą do wniosków, które dobrze służą do opisu atomów wodoropodobnych.. dotąd: siły grawitacyjne f ~ 1/r 2 , słabe siła coulomba f ~ 1/r 2 , znacznie .. Postulat ten opisuje kwantyzację momentu pędu L .Atom jest zbudowany z jądra i poruszających się wokół niego elektronów (ujemnie naładowanych cząstek).. Model atomu Rutherforda nie przewidywał dyskretnego charakteru widma promieniowania wysyłanego przez atomy oraz nie wyjaśniał ich stabilności.. gdzie stała n oznacza liczbę kwantową.. Niels Bohr usunął tę trudność proponując model .Model atomu Bohra pozwala opisać precyzyjnie budowę jedynie atomu wodoru; zawodzi w odniesieniu do atomów mających bardziej złożone jądro atomowe, wokół którego krąży więcej elektronów.. Są one tak małe, że w główce od szpilki mieści się ich miliony.. W modelu tym Thomson założył, że każdy atom jest zbudowany z jednorodnej kuli naładowanej dodatnio, wewnątrz której znajdują się ujemnie naładowane elektrony..

Budowa atomu - siły jądrowe - .

Przez analogię do ruchu planet wokół Słońca model ten nazwano "modelem planetarnym atomu".Założenia modelu Bohra 3 Pytanie: od czego zależy, że jakaś orbita jest dozwolona?. Dozwolone są jedynie orbity o takim promieniu r, że mvr = nh/2π, n = 1, 2, 3,… (warunek kwantowania momentu pędu) Liczba n to "liczba kwantowa" (główna) n r a nm r n a n 0.0529 0 0 2 Promień dozwolonej orbity: Promień Bohra - "rozmiar" atomuBohr przyjął, że najprostszy atom, atom wodoru, składa się z dwóch cząstek: elektronu i protonu.. Elektron ma ujemny ładunek elektryczny - e, zwany elementarnym, zaś proton ma ładunek + e (wartość ładunku elementarnego e = 1,6 ⋅ 10 - 19 C).Budowa atomu.. Każda substancja składa się z malutkich cząsteczek, zwanych atomami.. Proton ma masę około 1840 razy większą od masy elektronu.. W tomie I e-podręcznika opisaliśmy budowę atomu, dysponując wiedzą z zakresu podstawowego, co ograniczyło głębsze zrozumienie atomu.. Atom wg Bohra • Sprzeczność w modelu atomu Rutherforda *elektron krążący po orbicie z pewnym .Model atomu wodoru wg N. Bohra 1.Ruch elektronu wokół jądra odbywa się pod wpływem siły kulombowskiego przyciągania po tzw. orbitach dozwolonych, dla których moment pędu elektronu przyjmuje wartości: gdzie: rn - to promień n-tej orbity, vn - to prędkość elektronu na n-tej orbicie, n = 1, 2, 3,… - to liczba kwantowa.Model atomu wg Bohra • Bohr przyjął wprowadzony przez Ernesta Rutherforda model atomu, według tego modelu elektron krąży wokół jądra jako naładowany punkt materialny, przyciągany do jądra siłami elektrostatycznymi..

... Przydatność 55% Modele atomu.

Zasada, którą zaproponował Bohr mówiła, że moment pędu elektronu musi być całkowitą wielokrotnością stałej Plancka podzielonej przez 2 π .. MeVnRn = n h/2p• atom jest kulą wypełnioną równomiernie w całej objętości rozłożonym ładunkiem dodatnim, zobojętnionym przez nieruchome elektrony rozmieszczone w oznaczonych punktach atomu wstecz biografia model rutherforda 1911r planetarny model atomu - w centralnej części atomu znajduje się dodatnio naładowane jądro, w którym skoncentrowana jest praktycznie …Elektrony są dużo mniejsze od protonów i neutronowo (składników jądra) i posiadają sumaryczny ładunek elektryczny ujemny.. Dzięki modelowi Bohra stworzono podstawy nowej gałęzi fizyki współczesnej - mechaniki kwantowej.Bohr poszukiwał zasady, która dopuszczałaby tylko pewne promienie orbit, czyli tylko pewne wartości energii elektronów.. Neutrony są cząsteczkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, a elektrony - ujemny.Bohra - atom posiada dodatnie jądro oraz elektrony krążące po orbitach o określonej energii.. Jądro atomowe zajmuje centrum atomu i składa się z nukleonów, którymi są protony (cząstki o ładunku dodatnim) i neutrony (cząstki, które nie posiadają ładunku elektrycznego).Wprowadzenie Niels Bohr w roku 1913 zaproponował model budowy atomu, według którego elektron krąży wokół jądra pod wpływem siły przyciągania kulombowskiego i prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym..

prezentacja przygotowana na potrzeby projektu.

Zapoznamy się bliżej z modelem atomu Bohra.Model budowy atomu Bohra - model atomu wodoru autorstwa Nielsa Bohra opracowany w 1913 roku.. Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów.. Bohr przyjął wprowadzony przez Ernesta Rutherforda model atomu, według którego elektron krąży wokół jądra jako naładowany punkt materialny, przyciągany przez jądro siłami elektrycznymi.. Title: Prezentacja programu PowerPoint Author: Marcin Chrzanowski Last modified by: xxx Created Date: 2/28/2015 1:02:06 PMN: Prezentacja przykładów ilustrujących temat główny lekcji: czyta tekst popularnonaukowy dotyczący poglądów na budowę atomu.. Za pomocą tego modelu, mającego obecnie znaczenie tylko historyczne, próbowano w .Plik model budowy atomu według bohra.pdf na koncie użytkownika djpostal • Data dodania: 19 lis 2018.. Ruch elektronu wokół jądra atomu rn Fc p m m - masa elektronu p - pęd elektronu rn- promień n-tej orbity elektronu - siła kulombowskaBudowa atomu Alotropia siarki - .. dr Marcin M. Chrzanowski .. Według modelu Bohra elektrony poruszają się po orbitach (powłoki), tak jak Ziemia wokół Słońca.. Mogą one przechodzić z jednej powłoki na drugą czemu towarzyszy absorpcja lub emisja energii.Budowa atomu - czyli, to co każdy niby wie, ale żaden człowiek na świecie tak naprawdę nie rozumie..

prezentacja Przydatność 55% Teoria budowy atomu.

Dla elektronu krążącego wokół jądra dozwolone są tylko takie orbity, dla których moment pędu zwany inaczej krętem (będący iloczynem pędu elektronu i promienia orbity, po której krąży) jest całkowitą wielokrotnością stałej Plancka podzielonej przez 2p.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Times New Roman Arial Default Design CorelDRAW 12.0 Graphic MathType 5.0 Equation Woda jako ośrodek fizyczny, jej struktura molekularna i wynikające z takiej struktury właściwości fizyczne Woda jako ośrodek fizyczny Budowa atomu Budowa cząsteczki wody Budowa cząsteczki wody Moment dipolowy Prezentacja programu PowerPoint Wiązanie .Budowa atomu według Bohra drukuj.. Łączą się one w grupy zwane cząsteczkami, z których .Model atomu Thomsona, zwany także modelem "'ciasta z rodzynkami" - model atomu zaproponowany przez brytyjskiego fizyka J. J. Thomsona.. otrzymywanie siarki plastycznej.. U: Dyskutują na temat przykładów podanych przez nauczyciela.. Teraz znajomość elektrostatyki w zakresie rozszerzonym stwarza możliwość głębszej analizy praw rządzących ruchem elektronów w atomach.. N: Wprowadzenie nowych treści: opisuje budowę atomu według ohra, wymienia postulaty Bohra, opisuje stan podstawowy i wzbudzony atomu.. satysfakcja 58 % 150 głosów.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Budowa atomu - protony, elektrony, neutrony [szkoła podstawowa, gimnazjum] - YouTube.W jaki sposób wprowadzam tematykę budowy atomu na zajęciach z uczniami z zespołem Aspergera (ZA)?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt