Przykład uzasadnienia zmiany nazwiska

Pobierz

Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.. Witam, potrzebuję dobre, i szczegółowe uzasadnienie dot.. Z góry dziękuję.. POBIERZ PLIK Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk ».Witam jestem studentką administracji, dostałam na zadanie napisać decyzję administracyjną dotyczącą zmiany nazwiska.. Wiele osób nie zdaje sobie z tego faktu sprawy!• rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem USC albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.. Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z 14.06.1960r.Ale nie musi, ponieważ katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy.. Niestety wydaje mi sie ze bez porzadnego uzasadnienia nie zmienisz nazwiska przed rozwodem.. Nigdy nie chciał ze mną utrzymywać żadnych kontaktów, zupełnie się mną nie interesował.. Tym posunięciem zamierza odciąć się od przeszłości i stawić czoło nowym wyznaniom.. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.. Wiele osób nie zdaje sobie z tego faktu sprawy.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska - uzasadnienie.. Pt, 25-11-2005 Forum: Ślub i wesele - Re: co ze zmiana .Wniosek o przeprowadzenie dowodu w postępowaniu administracyjnym - Druk.. We wniosku o zmianę nazwiska należałoby jednoznacznie napisać, że chodzi o zmianę nazwiska aktualnie używanego - a nie nazwiska używanego; takie doprecyzowanie (związane z treścią art. 7 ustawy o zmianie imienia i nazwiska) może się przydać zwłaszcza w przypadku rozpatrywania Pani wniosku przez urzędnika z mniejszym doświadczeniem (szczególnie w sprawach dotyczących zmiany nazwiska).Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 stycznia 2015 r. wskazał, że "ważny powód zmiany nazwiska powinien być indywidualnie oceniony w każdej jednostkowej sprawie, nadto wnioskodawca powinien przekonać organ administracyjny, że wskazany subiektywnie przez niego powód zmiany jest na tyle istotny, by władza dokonała tej zmiany, uznając go za obiektywnie istotny" oraz że pojęcie "ważnych powodów" należy do tzw. pojęć niedookreślonych, a wyrażenie zgody .Także w przypadku noszenia takiego samego nazwiska, jak - na przykład - znany kryminalista, czy wręcz zbrodniarz wojenny, to właśnie ta przesłanka stanowiłaby adekwatne uzasadnienie wniosku..

Bardzo zależy mi na zmianie nazwiska.

Czy ktoś kto się na tym zna mógłby sprawdzić czy dobrze to zrobiłam i ewentualnie wskazać błędy?. 5. Członek rodziny wg ustawy to: małżonek i wstępny (rodzice, dziadkowie, prawdziadkowie)18.05.2020.. Dla przykładu: kobieta po rozwodzie z drugim mężem, jeśli przed ślubem z nim nosiła nazwisko pierwszego męża, może powrócić tylko do niego, nie do nazwiska panieńskiego.. Uważa, że to przełom w jej życiu.. Oznacza to, że dopuścił możliwość zaistnienia innych sytuacji, które mogą uzasadniać zmianę imienia i nazwiska, jeżeli zostaną ocenione przez organ jako "ważne powody".W uzasadnieniu wniosku należy odnieść się do podstaw zmiany nazwiska lub imienia, podając np. że imię lub nazwisko jest ośmieszające, nielicujące z godnością człowieka lub było kiedyś używane i zostało bezprawnie zmienione.. ROZMIAR: 59.49 KB, RODZAJ: PDF TAGI: Kodeks postępowania administracyjnego.. Kolejną możliwością jest zmiana na imię i nazwisko faktycznie używane.Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska.. Nowy projekt ustawy utrzymuje zasadę, że katalog ważnych powodów jest katalogiem otwartym i ogranicza się jedynie do wymienienia kilku przykładów uzasadniających wniosek o zmianę imienia i nazwiska..

zmiany przeze mnie nazwiska.

Noszę nazwisko mojego ojca, który zostawił mnie i mamę, gdy miałam 6 miesięcy.. Dopuszcza się złożenie wniosku bez zachowania w/w wymogów pod warunkiem dokonania tej czynności w formie .Argumenty.. ważnych powodów (określenie nieostre) Ustawa zawiera przykładowy katalog, w którym wskazano, że zmiana może zostać dokonana szczególnie, gdy dotyczy zmiany:Zmiana imienia i nazwiska następuje na wniosek strony uzasadniony ważnymi powodami.. Często jednak kwestia nazwiska nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać - dotyczy to zawierania małżeństw, kiedy na przykład mąż chce przejąć nazwisko żony, a nie odwrotnie, a także rozwodów.. W lutym tego roku skończę 18 lat.. ZAPAMI ĘTAJ Wa Ŝne wzgl ędy to przede wszystkim: • nazwisko lub imi ę jest o śmieszaj ące albo nielicuj ące z godno ści ą człowieka, • nazwisko lub imi ę, które faktycznie jest u Ŝywane przez dan ą osob ę, • nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście w USC miejsca stałego ( lub ostatniego stałego) pobytu.. Przez dłuższy czas płacił na mnie tylko 100 zł miesięcznie.Nov 24, 2020Jak uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska?. Porównując przykładyNazwisko to jeden z najważniejszych elementów naszej tożsamości, pozwalający odróżnić w mgnieniu oka od innych ludzi o tym samym imieniu..

Podałam przykład uzasadnienia.

Jak rozumieć zmianę nazwiska?przesłanek zmiany imienia i nazwiska z wa Ŝnych wzgl ędów".. Jako najczęstsze powody zmiany nazwiska podaje się: małżeństwo, rozwód, unieważnienie małżeństwa, uznanie ojcostwa oraz orzeczenia związane z ustalaniem pochodzenia dziecka lub przysposobienia.. Niemniej jednak podstawą wniosku o zmianę imienia lub nazwiska, mogą być również subiektywne odczucia wnioskodawcy.Otóż prawo zezwala nam jedynie na to, aby po rozwodzie zmienić nazwisko na takie, które nosiliśmy przed zawarciem małżeństwa..

Sprawa dotyczy uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska.

Agnieszka od dawna planowała, aby używać je jako pierwsze.Feb 4, 2022 Płaska 5.. ", "Maja była do niedawna drugim imieniem Frykowskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt