Przeczytaj tekst i zaznacz do których osób odnoszą się poniższe wypowiedzi

Pobierz

Zaproponuj zastąpienie form reasumując, kolejny przykład innymi.2.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1-10).. Potrzebuje na teraz Przeczytaj tekst i zaznacz, do ktorych osób odnoszą się poniższe wypowiedzi.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj poniższe zdania, następnie wybierz tylko te, które są prawdziwe ( zgodne z przeczytaną przypowieścią) i przepisz je do zeszytu ( wpisuj je po kolei, nie zapominając wpisać poprzedzającej każde zdanie nadanej przeze mnie literki, np. a,b,c).. Sprawdź, czy w arkuszu jest wydrukowanych 21 zadań.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak, aby powstała logiczna i spójna całość.. Do niektórych zadań podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D.. Nie dlatego, aby ktokolwiek z nas pragnął tego dla siebie (…).Przeczytaj tekst z lukami.. Zadanie 3. Podaj, do jakich wydarzeń historycznych lub osób odnoszą się poniższe teksty starożytnych autorów.. Zadanie w załączniku.. 4.Do zeszytu zrób zad.. Dialog 2: A: How are you going to travel to America?Zdecyduj, dla której części wystąpienia charakterystyczne są przytoczone formuły metatekstowe (czyli takie wyrazy i wyrażenia, które odnoszą się do organizacji wypowiedzi, które ją komentują).. Podkreśl słowa które naprowadziły cię na prawidłową odpowiedź..

Potrzebuje na teraz Przeczytaj tekst i zaznacz, do ktorych osób odnoszą się poniższe wypowiedzi.

Sprawdź, czy arkusz składa się z 23 kolejno ponumerowanych stron.. Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań.. Brak stron lub inne wady arkusza zgłoś nauczycielowi.. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania .Uzupełnij poniższe dialogi.. Wybierz ją i zaznacz znakiem , np.:LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50 Instrukcja dla zdającego 1.. Question from @Jurczykemiliaowha1i - Gimnazjum - Język niemieckiPrzeczytaj tekst a następnie zaznacz w tabeli,do której osoby odnosi się dana informacja.. Oceń ich poprawność.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. A. Hellenowie szykowali się do bitwy.. Porozumienia chcemy z całego serca, lecz nie myślcie, że jest to warunek naszego istnienia.. Przeczytaj zdania i zaznacz te, które są prawdziwe: -Po reformie administracyjnej z 1975 r. w Polsce zwiększyła się liczba województw do 49.CZAS PRACY: do 180 minut Instrukcja dla ucznia 1.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie utratę miast przez Rzeczpospolitą, to: D. Lwów, Poznań, Wilno.. Nowa Era.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin..

14.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Biblijne talenty to wyłącznie pieniądze.. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.. Pisz czytelnie.. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. Il faut leur dire : « J'ai vu une maison de cent mille francs.Zadanie: 1 przeczytaj poniższy tekst z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst breathtaking Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Postacie do wyboru: Arystoteles, Arystofanes, Sofokles, Horacy, Neron, Cyceron, Atylla.. Dialog 2: A: How are you going to travel to America?Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. Rozwiązanie zadania: zad.. Zaświtała jutrzenka, a oni zwołali zgromadzenie załóg12.. 1 strona 51.. 6.Uzupełnij poniższe dialogi.. MESSAGE IN THE BOTTLEOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zadanie w załączniku.. Teksty do zadań od 1. do 3. zostaną odtworzone z płyty CD.. Nie musisz podawać dat.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wpisz w luki (4.1.-4.4.). Wybierz główny temat tekstu z trzech podanych na końcu zadania.. Tylko jedna z nich jest poprawna.. Zobacz odpowiedź.. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem..

Powyższy tekst i ilustracja odnoszą się do: B. wolnej elekcji.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt