Kartkówka krajobraz wyżyny krakowsko-częstochowskiej

Pobierz

Ciągnie się ona wąskim pasemNa Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej znajdują się liczne skupiska endemitów, których siedlisko nie wykracza poza obszar regionu, takie jak np. warzucha polska, przytulia i modrzew polski.. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) nazywana również Jurą Krakowsko-Częstochowską to wschodnia część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, o długości ok. 80 km, która rozciąga się od Krakowa po Częstochowę gdzie pas wzgórz wznosi się od 300-515 m n.p.m. .Jako synonimów zaproponowano używanie terminów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.. Wymienia formy ochrony przyrody.. Wyżyna Śląska Katowice Wyżyna Krakowsko--Częstochowska Lublin Wyżyna Lubelska Częstochowa 6.. Opisy zamieszczone niżej dotyczą Wyżyny Śląskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Lubelskiej.. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska opada na wschodzi ku rozległemu obniżeniu Niecki Nidziańskiej.. .Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - wypisz 3 cechy charakterystyczne dla tego krajobrazu ( skorzystaj z materiału zawartego w książce z geografii lub po obejrzeniu filmu) Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudzień 2020, 17:03 Temat: Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej.. Praca domowa .. wyjaśnisz znaczenie terminu krajobraz; wymienisz składniki krajobrazu; wymienisz elementy krajobrazu najbliższej okolicy; podasz różnicę między krajobrazem ..

Połącz liniami wyżyny z ich głównymi miastami.

Biografie (310) Dla dzieci (1153) Edukacja (821) Filmy i seriale (6190) Finanse (124) Geografia (1506) Gry (2376) .. Test ze znajomości wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Rozwiąż test » Jeszcze nie rozwiązywałeś/aś tego testu.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!krajobraz wyżynny, procesy krasowe, krasowe formy skalne, krajobraz krasowy, Szlak Orlich Gniazd.. Powierzchnia Jury Krakowsko- Częstochowskiej jest pofałdo-wana, jak przystało na wyżynę.. Na wschód od niej leży Wyżyna Kielecka, na której obszarze znajdują się się Góry Świętokrzyskie.Co to jest krasowienie?. .Dział programu: Krajobrazy wyżyn Temat: Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.. Podręcznik str. 68-73 Notatka do zeszytu.. "Narodowy Atlas Polski" (opublikowany na przestrzeni lat ), "Atlas Rzeczpospolitej Polskiej" (wydany w roku 1994) oraz "Geografia regionalna Polski" (opublikowana w 1998 roku), których autorem jest prof. J .Opisz w kilku zdaniach krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,wykorzystując wszystkie tytuły fotografii.-kamień wapienny ,-maczuga herkulesa,-jaskinia łokietka,-skały wapienne,-malownicza dolina prądnika,-szałwia łąkowa,-rojnik górski, 2010-02-25 16:51:28Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Mimo nazwy wyżyny ani Kraków, ani Częstochowa nie leżą na niej.

Różnorodność roślinności w połączeniu z urozmaiconym krajobrazem sprawiła, że na tym terenie utworzono park narodowy, .Jura Krakowsko-Częstochowska - Top10 miejsc, które warto zobaczyć (subiektywnie).. Dodatkowo urozmaicają ją liczne formy skalne, które odsłaniają się w terenie.. Wyjaśni na czym polega proces krasowienia.Położenie Wyżyna Krakowsko - Częstochowska rozciąga się ponad 100 km łukiem, pomiędzy Krakowem a Częstochową.. Wyżyna Krakowsko Częstochowska ( Kartkówka ) uzupełnij : Jaki park narodowy występuje na wyż.. Historia szkoły; Kontakt; Dla rodziców.. Formy krasowe.O szkole.. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to rozległa kraina, na terenie której atrakcje turystyczne czekają na nas na każdym kroku.. by romaw1959.Wyżyna Krakowsko - Częstochowska płożona jest w południowej części Polski.. Wymienia nazwy charakterystycznych roślin.. \ Klasa 5 \ Krajobrazy Polski \ Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Kartkówka ‒ "Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej" 172 kB Kartkówki Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska graniczy od zachodu z Wyżyną Śląską.. Na granicy Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko‑Częstochowskiej znajduje się Pustynia Błędowska.Rozdział 2 Temat 8Temat : Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej..

Zidentyfikuj te wyżyny i podaj ich nazwy.Wyżyna Śląska - krajobraz przemysłowy.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.KRAJOBRAZ WYŻYNY LUBELSKIEJ I WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ DRAFT.. ROK SZKOLNY 2019/2020Natalia Krzysztoszek Szkoła Podstawowa im.. Umiejętności: Wskazuje na mapie Wyżynę Krakowsko-Częstochowską oraz ważniejsze miasta, rzeki.5.. Cele Wiadomości: Wie, co to jest kras i wymienia formy rzeźby krasowej.. Jura to piękne widoki, malownicze skałki i piękne jaskinie.Od Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oddziela ją podłużne obniżenie, którym płyną rzeki Przemsza i Mała Panew.. Krajobraz najbliższej okolicy.. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących .Kartkówka ‒ "Krajobraz Wyżyny Lubelskiej" 83 kB Kartkówki Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. KRAJOBRAZ WYŻYNY LUBELSKIEJ I WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ DRAFT.. Józefa Wybickiego w Czerwonaku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY 5 Przedmiot: GEOGRAFIA Klasa/rok szkolny: 5 A, 5 B, 5 C, 5 D/ rok szkolny 2018-2019 Nazwa programu nauczania: Program nauczana geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic Podręcznik/zeszyt ćwiczeń: "Planeta Nowa"Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej; Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; Krajobraz wysokogórski Tatr; Twoja wiedza/umiejętności..

Wyzyna Krakowsko-Częstochowska swój charakterystyczny krajobraz zawdzięcza ...Zobacz 10 odpowiedzi na zadanie: krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Na samej wyżynie natomiast poza obszarami zabudowanymi i zajmowanymi przez zakłady przemysłowe rosną lasy, na których terenie powstały rezerwaty przyrody.. .Kartkówki i Sprawdziany (20128) Matura (9297) Nauczanie (34684) Nauczyciele (15125) Nauka w Domu (38849) .. 10 zdaniach krajobraz wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej , .. To dzięki nim krajobraz tej krainy jest tak urozmaicony, a roslinność niezwykła.. Występowaniem głębokich dolin o płaskich dnach, jaskiń i skał wapiennych.-Do atrakcji turystycznych Wyżyny krakowsko-Częstochowskiej należą szlak orlich Gniazd oraz Ojcowski Park Narodowy.. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (zwana też JURĄ Krakowsko- Częstochowską) leży na wschód od Wyżyny Śląskiej.. Powstały one w wyniku działania procesów krasowych.-Krajobraz krasowy Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej charakteryzuje się .. TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021; Komunikaty; świetlica; Galeria.. Jest to wąski pas, który od południa ogranicza Kraków, a od północy Częstochowa.. Położenie na mapie Polski Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 2.» Strona główna » Nauka » Geografia fizyczna » Wyżyna Krakowsko-Czstochowska.. Obejmuje ona obszar w przybliżeniu 2615 km kwadratowych, a około 246,5 tys. ha jest objęte ochroną krajobrazu.Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - makroregion geograficzny położony w południowej Polsce.Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.Znajduje się w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej Warty.Historycznie Wyżyna Krakowsko-Częstochowska leży w zachodniej Małopolsce przy granicy z Śląskiem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt