Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii bliskiego wschodu wpisz właściwą literę

Pobierz

Wpisz przyporządkowane im numery w kwadraty umieszczone na osi czasu.. brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5 2020-04-22 18:46:14; Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z Ewangelii 2015-03-25 18:41:25; uporządkuj chronologicznie .Od kilku lat wiążę swoje życie zawodowe z historią.. A. panowanie cesarza Oktawiana Augusta B. zdobycie Rzymu przez Wizygotów C. powstanie republiki rzymskiej Zadanie 2.Starożytność - Gimnazjum Tyczyn - ID:5c33afd1e9d02.. Zadanie 5.. H. Szumańska-Grossowa [w:] J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994, s. 82-83.. Wpisz odpowiednią cyfrę w kiedy zaczęło się rozbicie dzielnicowe (rok), jakie ziemie w jego czasie utracono• wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybrałeś odpowiedź FP lub NT: lub • do informacji oznaczonych właściwą literą dobierz informacje oznaczone liczbą lub literą i zamaluj odpowiednią kratkę, np. gdy wybierasz literę B i liczbę 1 lub litery NB: lub 7.Uporządkuj chronologicznie ( od najwcześniejszego ) podane niżej wydarzenia.. Na tej stronie wpisz swój kod, numer PESEL i naklej naklejkę z kodem.. Wpisz litery we wlasciwe miejsca tak by ulozyly siw w kolejnosci a smierc .Podczas prac odnaleziono odciski ziaren uprawnego jęczmienia i pszenicy, które zachowały się na wyrobach z gliny..

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii Bliskiego Wschodu.

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu: cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. Wpisz właściwe numery do tabeli.1.. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo.. d. wojna Jom Kippur.. W chronologii starożytnego Bliskiego Wschodu wyróżnia się następujące okresy: 1.. 2 bitwa z Mongołami pod Legnicą, podział Polski na dzielnice, sprowadzenie Krzyżaków do Polski, zjazd książąt piastowskich w Gąsawie 1.. B. kapitulacja Francji przed Niemcami.. Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL, wypełnij matrycę• wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybrałeś odpowiedź FP lub NT: lub • do informacji oznaczonych właściwą literą dobierz informacje oznaczone liczbą lub literą i zamaluj odpowiednią kratkę, np. gdy wybierasz literę B i liczbę 1 lub litery NB: lub 7.1 Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.Periodyzacja.. Barbarzyńcy z Dalekiego Wschodu dokonują pierwszego niszczycielskiego najazdu na ziemie polskie B. Syn Mieszka I zbrojnie zajmuje Miśnie Milsko, Łużyce C.. Twórcą Iliady i Odysei był: a) Odyseusz b) Homer c) Platon d) Fidiasz 3.Dopasuj właściwe określenie do pojęcia - Partenon..

(2 pkt) Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z dziejów starożytnego Rzymu.

Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL, wypełnij matrycęUporządkuj wydarzenia chronologicznie; DD 2009-11-29 18:19:10 Uporządkuj wybrane wydarzenia , wpisując je we właściwych miejscach na osi czasu .. rysunek zamieszczony w prasie amerykańskiej pod tytułem "wschodzące słońce nad Midway" 2. karykatura opublikowana w prasie niemieckiej krótko po japońskim ataku na Pearl Harbor pod tytułem "słońce wschodzi".HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera15 stron (zadania 1-24).. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych.. Na tej stronie wpisz swój kod, numer PESEL i naklej naklejkę z kodem.. C. wojna o niepodległość Izraela.. W wolnym czasie planuję wycieczki.Dokończ zdanie.. (3 pkt) Zapoznaj się z mapą i wykonaj po-lecenia.. Pozostałe .. (3 pkt) Nie ulega wątpliwości, Ŝe Grecy swoje pierwsze wiadomości z zakresu matematykiHISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera15 stron (zadania 1-24).. Wybierz, czego potrzebujesz .. Porównaj i oceń wpływ warunków naturalnych na rozwój cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu oraz; .. 1 .Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów r. Jakie są osiągnięcia Arabów.. Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.Historia Bliskiego Wschodu w starożyt-ności, Wrocław 1987 Zadanie 2..

...Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.

Karty pracy ucznia.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 97.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia wpisując poniżej litery: A. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii Bliskiego Wschodu.. Daty w historii nie są najważniejsze, choć już kolejność wydarzeń bywa bardzo istotna.. Wiedza o społeczeństwie .. Powstanie związku włoskich KombatantówDziś zagadka z historii Polski - uporządkuj chronologicznie polskie powstania i inne wydarzenia, których nazwy zaczynają się na literę "P".. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu.. Wczesna epoka brązu.. D. lądowanie aliantów w Normandii.Konkurs historyczny- etap szkolny str. 2 Zadanie 1.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu (oś narysuj w zeszycie): A. wojna sześciodniowa.. Temat przygotowujecie w 2 częściach.Wpisz obok zdań prawdziwych literę P, .. pismo Mezopotamii C) pismo kapłanów egipskich 13.Uporządkuj podane poniżej wydarzenia z dziejów starożytnego Izraela w kolejności chronologicznej odpowiednio cyframi od 1 (wydarzenie .. Oceń słuszność stwierdzenia, że wielkie cywilizacje Dalekiego i Bliskiego Wschodu powstały dzięki .Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów walk o wschodnią granicę Rzeczy-pospolitej.. C. zrzucenie przez Amerykanów bomby atomowej na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki..

(2 pkt) Uporządkuj chronologicznie powstanie podanych religii.

A. atak Japonii na Pearl Harbor.. Chrześcijaństwo 2.. KLASA 7Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z okresu międzywojennego we Włoszech Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu A. .. Ułóż zdania pasujące do histori przedstawionej na ilustracji na stronie 89.wykorzystaj podane sformułowania.. [w:] J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław 1982 .1 .Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów rewolucji rosyjskich.. Następnie dopisz do każdego właściwą datę roczną.. brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. 2014-02-24 14:28:32 Ponumeruj w kolejności chronologicznej wydarzenia historyczne, a następnie połącz je z odpowiednimi datami.Historia Język polski .. Marsz czarnych koszul na Rzym B. Zawarcie traktatów laterańskich C.. (2 pkt) Spośród wymienionych wydarzeń wybierz dwa najwcześniejsze.W tabeli obok pierwszego chronologicznie wydarzenia wpisz literę A, obok drugiego literę B. Uzależnienie greckich miast-państw przez MacedonięŹródło: Fulcher z Chartres, Historia Hierosolymitana , tłum.. Co to była danina; Temat: Europa .Egzamin maturalny z historii 3 Arkusz I Zadanie 4.. Następnie dopasuj je do niemieckich miejscowości w których żył i tworzył Jan Sebastian Bach.. Języki .. a)główny plac greckiego .Zapoznaj się z karykaturami, a następnie przyporządkuj ilustracje do właściwego opisu.. Rozumiejąc związki przyczynowo-skutkowe raczej nie ma się trudności z następstwem zdarzeń.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z ramki.. Rozpoczyna się trwający kilka lat bunt ludności przeciwko możnowładcom obarczającym ich coraz większymi daninamiOpublikowany in category Historia, 21.08.2020 >> .. 4 A. powołanie Rady Obrony Państwa B. walki o Lwów z Ukraińcami C. włączenie Litwy Środkowej do Polski D. sojusz Józefa Piłsudskiego z Symonem Petlurą E. bitwa nad NiemnemUporządkuj informacje na temat przebieku ospy wietrznej , wpisując w kropki kolejne cyfry od 1 do 5.. - rokKonkurs historyczny- etap wojewódzki str. 2 Zadanie 1.. Okres panowania władców i dynastii, który został określony na podstawie Sumeryjskiej listy królów, poza kilkoma przypadkami potwierdzonymi epigraficznie (np. Enmebaragesi).Ćw.. mapa: opracowanie własne ciąg dalszy na s. 2 Sprawdź, czy zdasz próbną maturę z historii SPO NS O R C YKLU Próbny egzamin maturalny z historii 2012-02-22 10:39:39; Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronogicznej.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt