Zapisz konfiguracja elektronowa z uwzględnieniem podpowłok

Pobierz

Zapraszam Zadanie 1 Zapisz konfigurację elektronową powłokową dla następujących pierwiastków : fosfor fluor brom krzem rubid Pokaż rozwiązanie Zadanie 2 Jaki pierwiastek można opisać następującą konfigurację elektronową powłokową?. Cu: 1s 2 62s 2p 63s23p 4s13d10 C: 1s2 2s12p3Konfiguracja elektronowa dwudodatniego jonu tego pierwiastka jest taka sama jak konfiguracja elektronowa atomu argonu.. Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony .Cząsteczki, materia, reakcje", Warszawa 2004 Zadanie 10.. (1 pkt) Napisz wzory wszystkich drobin (cząsteczek i jonów), które są zasadami i kwasami Brönsteda w reakcji zilustrowanej powyższym równaniem.. 0 pkt - odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.Sep 8, 2020Dec 12, 2020Konfiguracje elektronowe pierwiastków chemicznych Konfiguracje elektronowe atomów obojętnych w stanie podstawowym.. DLA UŁATWIENIA ZDJĘCIE Z ZADANIEM UMIESZCZONE U .Przedstaw pełną konfigurację elektronową jonu Z2+ w stanie podstawowym.. c) Zapisz liczbę elektronów niesparowanych w tym kationie.. 1 pkt - poprawne uzupełnienie jednego wiersza tabeli.. Wzór tlenku, w którym chrom przyjmuje najwyższy stopień utlenienia 5.Schemat punktowania.. Uwaga: zwroty strzałek mogą być przeciwne.. b) pierwiastka chemicznego, który znajduje się w 3. okresie i 17. grupie układu okresowego.. Najniższy stopień utlenienia chromu w związkach chemicznych +II 3..

Zastosuj zapis konfiguracji elektronowej z uwzględnieniem podpowłok.

(0-1)a) Napisz równanie reakcji (w formie jonowej skróconej).. Podkreśl odpowiedź w której została przedstawiona konfiguracja elektronowa ( z uwzględnieniem podpowłok) atomu w stanie wzbudzonym.. (0-1) Schemat punktowania- w stanie podstawowym atom pierwiastka Z ma łącznie na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3d pięć elektronów Zadanie 1.3 Przedstaw pełną konfigurację elektronową jonu Z2+ w stanie podstawowym.. Rozwiązanie: Zadanie 1.1.. 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5 Zadanie 7 Konfiguracje elektronowe atomów kilku pierwiastków chemicznych mają następującą .Zapis pełnej konfiguracji elektronowej kationu z użyciem symboli podpowłok.. Przedstaw pełną konfigurację elektronową jonu Z 2+ w stanie podstawowym.. 0 pkt - odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.Konfiguracja elektronowa ( struktura elektronowa) pierwiastka - uproszczony opis atomu polegający na rozmieszczeniu elektronów należących do atomów danego pierwiastka na poszczególnych powłokach, podpowłokach i orbitalach.. 1 pkt - poprawne uzupełnienie jednego wiersza tabeli.. (0-2) Uzupełnij poniższą tabelę.Zadanie 4 4.. Rozwiązanie 1.1.. Zadanie 1.3.. Zastosuj zapis z uwzględnieniem podpowłok.. (CKE, PR 2,VI/2012) Poniżej podano konfiguracje elektronowe atomów trzech pierwiastków.. Zastosuj zapis z uwzględnieniem podpowłok..

Zastosuj zapis z uwzględnieniem podpowłok.

- za poprawne uzupełnienie zapisu prowadzące do przedstawienia konfiguracji elektronowej atomu w stanie podstawowym żelaza z uwzględnieniem numerów powłok i symboli podpowłok oraz podkreślenie fragmentu konfiguracji, który nie występuje w konfiguracji elektronowej jonu Fe 2+.. (0-2) Zasady oceniania 2 pkt - poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli.. Rozwiązanie: Konfiguracje elektronowa jonu Z 2+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 Oceń to zadanie: Średnia: 4.43 Komentarzekonfigurację elektronową atomu pierwiastka X w jednym ze stanów wzbudzonych przedstawia zapis: łączna liczba elektronów na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3d atomu w stanie podstawowym pierwiastka Z jest dwa razy większa od liczby elektronów walencyjnych atomu pierwiastka X.. - za poprawne napisanie konfiguracji elektronowej (zapis graficzny) atomu w stanie podstawowym chromu z uwzględnieniem numerów powłok i symboli podpowłok.. - za poprawne uzupełnienie zapisu prowadzące do przedstawienia konfiguracji elektronowej atomu w stanie podstawowym żelaza z uwzględnieniem numerów powłok i symboli podpowłok oraz podkreślenie fragmentu konfiguracji, który nie występuje w konfiguracji elektronowej jonu Fe 2+.. Dominika 44556 8 Polub to zadanie Rozwiązanie Pełna konfiguracja kationu Cu 2+ pokaż więcej..

Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu chromu w stanie podstawowym (z uwzględnieniem podpowłok) 2.

- za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.Schemat punktowania.. Nieregularności w zapełnianiu powłok niektórych pierwiastków grup pobocznych, lantanowców i aktynowców spowodowana jest promocją elektronową .Przedstaw pełną konfigurację elektronową jonu Z2+ w stanie podstawowym.. (0-2) Zasady oceniania 2 pkt - poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli.. (1 pkt) Napisz wyrażenie na stałą równowagi opisanej reakcji.. b) Podaj pełną konfigurację elektronową dla kationu otrzymanej soli.. - za poprawne napisanie konfiguracji elektronowej (zapis graficzny) atomu chromu w stanie podstawowym z uwzględnieniem numerów powłok i symboli podpowłok.. Każdy elektron znajdujący się w atomie opisywany jest przy pomocy zbioru liczb kwantowych .1 p.. - za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.. - za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu chromu w stanie podstawowym (z uwzględnieniem podpowłok) 4s 3d5 2.. Najniższy stopień utlenienia chromu w związkach chemicznych 3.. Zasady Brönsteda Kwasy Brönsteda In-, H2O Zadanie 11..

Rozpisane systemem podpowłokowym z wyszczególnieniem liczby elektronów w każdej powłoce.

konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka X w stanie wzbudzonym, który powstał w wyniku przeniesienia jednego z elektronów sparowanych na podpowłokę wyższą energetycznie i nieobsadzoną, może .konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka X w stanie wzbudzonym, który powstał w wyniku przeniesienia jednego z elektronów sparowanych na podpowłokę wyższą energetycznie i nieobsadzoną, może zostać przedstawiona w postaci zapisu: w stanie podstawowym atom pierwiastka Z ma łącznie na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3d pięć elektronów.. Najwyższy stopień utlenienie chromu w związkach chemicznych +VI 4.. Rozwiązanie .. - za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.. Zadanie 12.. Poprawna odpowiedź Uwaga: zwroty strzałek mogą być przeciwne.. Zadanie 1.3.. Wzór tlenku, w którym chrom przyjmuje najwyższy stopień utlenienia CrO 3 5.Jun 22, 20201 p.. Zadanie 3 Zapisz konfigurację elekrtonowe (z uwzględnieniem podpowłok) pierwiastków chemicznych X i Y położonych położonych w 4. okresie oraz podkreśl elektrony należące do ich rdzeni atomowych,wiedząc, że pierwiastek chemiczny X leży w 10. grupie układu okresowego, a pierwiastek chemiczny Y to berylowiec.Zapisz konfiguracje elektronowe (z uwzględnieniem podpowłok) pierwiastków chemicznych X i Y położonych w 4.okresie oraz podkreśl elektrony należące do ich rdzeni atomowych, wiedząc, że pierwiastek chemiczny X leży w 10. grupie układu okresowego, a pierwiastek chemiczny Y to berylowiec.Zatem zobaczmy jak poprawnie należy pisać konfigurację elektronową powłokową.. Zadanie 1.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt