Sztuka starożytna grecja prezentacja

Pobierz

Czuli swojąodmienność od innychludówstarożytnych.. Historycy nazywają ten czas "złotym okresem nauki".. Grecja była krajem górzystym (góry stanowią 4/5 kraju).. Danuty Siedzikówny "Inki" w JeleniewieStrona 1Architektura starożytnej Grecji.. M. Burdajewicz, wyd.. Dionizos był synem Zeusa i śmiertelniczki Semele, która zmarła w czasie narodzin Dionizosa.Kolumny w stylu doryckim wyrastały wprost z podłoża, nie posiadały bazy, trzon kolumny był gruby, z pionowymi żłobieniami.. Sztuka Starożytna sztuka starożytnych Egipcjan sztuka starożytnych Greków sztuka starożytnych Rzymian odnośniki do danych slajdów .. w. starożytny Egipt* modernizm architektura klasyczna Grecja starożytna* tradycjonalistyczna architektura XX wieku Rzym starożytny* postmodernizm Architektura .Nauka w starożytnej Grecji.. Mity greckie w sztuce.. Jest tam wiele zatok wcinających się w ląd, które umożliwiały Grekom zakładanie portów.. GRECJA.. Cel ogólny: Zaznajomienie uczniów z okresami kulturowymi w starożytnej sztuce greckiej, dziedzinami sztuki oraz najważniejszymi twórcami.DZIAŁ.. Via, Toruń, 1999, s. 72 - 73 Ewdoksia Papuci - Władyka - Sztuka starożytnej Grecji wyd.. Oto katalog dziedzin naukowych, w których Grecy już w okresie starożytności odnotowali .Okres rzymski (I-IV w.). Gatunki literackie: Epos - najstarszy gatunek literatury europ..

Mozaika - starożytna Grecja.

Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Rzeźba grecka .. Sztuka egejska, po najeździe plemion doryckich, dała podwaliny dla rozwoju sztuki starożytnej Grecji Tereny Grecji zamieszkiwane były John Boardman - Sztuka grecka, tłum.. Wnieśli do kultury, naukiisztukiogromnywkład.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. Określenie "wieki ciemne" wynika przede wszystkim z niewielkiej ilości zachowanego materiału archeologicznego, a więc i niewielkiej wiedzy o tym okresie, ma jednak również znaczenie .Sztuka i życie w Grecji: Starożytna sztuka grecka wyróżniała się konsekwencją w rozwoju.. Greckie miasta: plan hippodamejski, zabudowa mieszkalna, budowle użyteczności publicznej.. Zwykle mówiąc o niej wyróżniamy dwa style: kultura jońska - bardzo bogata, swobodna, indywidualna, lekka i majestatyczna, kultura dorycka - mniej swobodna, ciężka, rygorystyczna konstrukcja, powaga, dostojność i surowość.Prezentacja Kamil Zarzycki ..

Sztuka Etrusków i sztuka Rzymu w okresie Republiki.

Początkowo miał charakter sakralny, gdyż wywodził się z uroczystości ku czci boga wina, witalności, życia i biesiad.. Do najważniejszych miast-państw zalicza się:1600 - 1101 p.n.e. 7.Temat: Sztuka starożytnej Grecji Na lekcji uczniowie dowiadują się, w jakich dziedzinach rozwijała się sztuka grecka i jakim celom służyła.. Państwo to nie było zwartym silnym krajem, lecz zostało podzielone na państwa-miasta, zwane polis greckimi.. Grecy początkowo wykonywali rzeźby z drewna, szybko jednak zaczęli używać kamienia, zwłaszcza miękkiego wapienia i marmuru, które występowały w Grecji dość obficie.. Wazy greckie: formy, użycie, dekoracja, datowanie.. Uważa się go za ojca poezji epickiej.Prezentacja programu PowerPoint.. PWN, Kraków Muzyka starożytnej Grecji była bardzo istotnym elementem wielu greckich .Najsłynniejszymi autorami sztuk teatralnych byli Sofokles, Ajschylos i Eurypides.. Istnieją trzy główne antyczne porządki architektoniczne, które różnią się ornamentyką i proporcjami .W historii sztuki pojęcie archaiczna kojarzy się niemal automatycznie ze sztuką tworzoną w kontynentalnej Grecji w okresie od tzw. wieków ciemnych, które nastały po zniszczeniach spowodowanych najazdem ludów morskich ok 1200 r. pne do początków sztuki klasycznej, a więc do ok. 500 r. pne.. Rzeźba grecka.. Starożytni Grecy mieli olbrzymi wkład w rozwój nauki, bowiem zapoczątkowali poszukiwania intelektualne w wielu dziedzinach, sami również dokonali wielu odkryć..

Sytuacji ta z pewnością trwać będzie nadal, bowiem sztuka starożytnej Grecji, pozostanie wiecznie żywa.

Styl ten popularny był najbardziej w Grecji kontynentalnej.Starożytna Grecja to państwo położone na Półwyspie Bałkańskim, na południu Europy, nad Morzem Śródziemnym.. Mężczyzna mógł wyprzeć się dziecka, gdy uznał je za nie swoje, lub gdy było ono niepełnosprawne.Link do prezentacji: dla zasięgu:koronawirusGrecjapl.PowerPoint Presentation.. Kultura starożytnej Grecji.. Głowica kolumny, miała kształt bardzo prosty, również bez ozdób, a na niej spoczywała kwadratowa płyta.. WPŁYW WARUNKÓW NATURALNYCH NA ŻYCIE STAROŻYTNYCH GREKÓW.. Kultura starożytnej Grecji.. kalos 'piękny' i agathos 'dobry').2.. LITERATURA GRECKA Grecy wykorzystali alfabet fenicki dodając do niego 5 samogłosek.. W ten sposób powstał alfabet grecki, który stał się podstawą pisma w Europie Wschodniej.. Grecja to kraj górzysty, oblany przez morza.. Łatwiej było im przemieszczać się drogą morską niż lądową po górach.Klastyczne piękno i elegancja były inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów.. Igrzyska olimpijskie.. W połowie VI w. p.n.e. dojrzała sztuka odlewania rzeźb z metalu: tak wykonane dzieła ceniono najwyżej.Nie licząc niewolników i najuboższych mieszkańców Grecji, wszyscy nosili proste sandały wykonane ze skóry lub sznurków.. Rozwój tej sztuki nastąpił po upadku kultury mykeńskiej.. Starożytni Grecy wyznawalitychsamychbogów, posługiwalisięzbliżonymjęzykiemimielipodobneobyczaje..

Właściwa sztuka starożytnej Grecji powstała między XI w. a I w. p.n.e. Okres XI - X w. p.n.e. to faza przejściowa do sztuki archaicznej.

Artyści nadal tworzyli, ale przede .Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.Osiagnięcia starożytnej Grecji.. -sztuka starożytnej Grecji była coraz częściej anonimowa i mniej oryginalna; wcześniej jej wpływom uległa m.in. sztuka etruska i rzymska; w pewnych okresach determinowała styl sztuki perskiej i egipskiej; jej dziedzictwo przejęła sztuka bizantyńska i koptyjska; w czasach nowożytnych stała się jedną z podstaw teorii klasycyzmu.TEATR GRECKI Historia boga Dionizosa Teatr antyczny narodził się około VI wieku p.n.e. w Grecji.. CYWILIZACJA GRECKA.. Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.. Charakterystyczna dla kultury Greckiej była pochwała harmonii mądrości, dobra i pięknego, sprawnego ciała (ideał tzw. kalogakatii - od gr.. Geneza i rozwój porządków architektonicznych w starożytnej Grecji.. Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.. ARCHITEKTURA I SZTUKA W STAROŻYTNOŚCI.. Klasyczne świątynie starożytnej Grecji budowano zgodnie z wiarą, że pewne kształty i proporcje są miłe bogom.. Styl archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.): to rozwój rzeźby dwóch stylów (dorycki - surowy i joński o bardziej miękkim modelunku), oraz malarstwa wazowego czarnofigurowego i rzemiosła artystycznego.Okres klasyczny to drugi z etapów 480 - 323 rok p.n.e. Okres hellenistyczny, to ostatni w dziejach umowny czas trwania i rozwoju sztuki starożytnej Grecji 323 - 30 rok p.n.e. Homer (VIII wiek p.n.e.) - niewidomy grecki pieśniarz wędrowny (aojda), epik, śpiewak i recytator (rapsod).. ; utwór epicki w którym obok siebie .PowerPoint Presentation..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt