Etapy rozwoju człowieka ppt

Pobierz

którym nauczyciel ma osiągnąć .. Nie jest zdolne do samodzielnego życia i wymagaetap trzeci, staż na stopień nauczyciela dyplomowanego to okres, w .. Autor: Eliza Podkańska.. Niemowlęcy (od miesiąca do roku po urodzeniu) 5.. SKĄD SIĘ BIERZE PRĄD - film.. Mężczyzna podczas aktuPlik 1.1.Etapy rozwoju człowieka.ppt na koncie użytkownika Nina_nevermind • folder semestr IV • Data dodania: 14 maj 2010Temat: Rozwój człowieka- od narodzin do starości.. Dzięki nieustannie prowadzonym badaniom możemy obserwować ten proces dzień po dniu, od momentu poczęcia.. Dziś nauczysz się: rozpoznawad na ilustracjach i opisywad charakterystyczne cechy etapów rozwoju człowieka, czyli okresy: noworodkowy, niemowlęcy, przedszkolny, szkolny, dojrzewania, dorosłości,Temat: Rozwój człowieka - od poczęcia do narodzin.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Człowiek stary - jako wycofujący się z pełnionych dotąd ról społecznych, z podejmowanych dotąd aktywności i pełnionych funkcji, ale i kompensujący utracone role i przyjmujący nowe.Człowiek stary - jako jednostka wpisywana w role kulturowo i obyczajowo wyznaczane przez społeczeństwo (role narzucane przez rodzinę, krąg .PRENATALNY OKRES ŻYCIA CZŁOWIEKA Emilia Lichtenberg-Kokoszka OKRESY ROZWOJOWE 1.. Kryzys, który ma do przebycia człowiek w tym okresie, to opozycja: integracja - rozpacz..

Temat: Etapy rozwoju człowieka.

Rozwój następuje poprzez identyfikowanie się z Faza wzrostu (stadium dzieciństwa) Jest to pierwszy okres rozwoju człowieka, od narodzin do 14. roku życia.. Okres zarodkowy.. Dziecko najpierw piętrzy klocki, budując wieże (18 miesiąc - z 3, 4 klocków, 21 miesiąc z 5 klocków, 24 miesiąc - z 6 klocków, 30 miesiąc - z 8 klocków), potem zestawia klocki jeden na .Rozwój dziecka na poszczególnych etapach edukacyjnych Literatura: Brzezińska A.I.. Waży przeciętnie 3-3,5 kg i ma 50-55 cm długości.. Cel główny: Zapoznanie uczniów z etapami rozwojowymi człowieka.STRUKTURA LUDNOŚCIjest to rozkładw całejpopulacji charakterystycznych jej elementów- grup wieku, płci,stanu cywilnego, wykonywanych zawodów,wykształcenia,miejsca zamieszkania itp. Analizy struktur ludnościwykorzystywane sąm.in.. Widzimy, jak z małej komórki o średnicy około 0,1 mm rośnie, a następnie rodzi się mały człowiek.. Noworodkowy (1 miesiąc życia) 4.. Zapłodnienie Do zapłodnienia (poczęcia) może dojść wtedy, gdy kobieta jest w fazie płodności.. W wieku starszym celem rozwoju staje się osiągnięcie integracji wewnętrznej, będącej wyrazem uzyskanej harmonii i spójności, pełnego rozwoju osobowości.Fazy rozwojowe i wpływ na predyspozycje zawodowe 1.. PRĄD ELEKTRYCZNY.. Ontogeneza obejmuje okres rozwoju prenatalnego i postnatalnego.. okres prenatalny..

Okres rozwoju płodowego (9-38 tyg.

Title: PÓŹNA DOROSŁOŚĆ Author: Edyta Dym Last modified by: Minister Sprawiedliwości Created Date: 5/17/2014 2:34:45 PM Document presentation format: Pokaz na ekranie Other titles:Dojrzałość w kontekście etapów rozwoju człowieka w dziejach nowożytnej europejskiej i polskiej myśli pedagogicznej.. 4OPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE.. Autor: Krzysztof Jakubiak Rok: 2018 Numer: 1 Strony: 19-24 DOI: 10.34767/PP.2018.01.02 Abstrakt.. Docierają do niej tylko najsilniejsze, a wnika w nią tylko jeden (jeśli zostaną .Ostatni, ósmy etap rozwoju psychospołecznego, trwa od połowy do końca życia.. ZAPORY WODNE - animacja.. W rozwoju postnatalnym wyróżniamy następujące etapy rozwojowe: noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, dzieciństwa, dojrzewania, dorosłości, przekwitania i starości.silny rozwój emocji: smutek, radość, przekora, bunt porównywanie siebie z innymi, ocena innych, przecenianie siebie, niedocenianie rozwój wyobraźni ( twórczość- poezja, wiersze, opowiadania) poszukiwanie własnej tożsamości, naśladowanie wzorców decyzje podjęte w tym czasie mają dość duży wpływ na kolejne etapy życia.Pochodzenie i ewolucja człowieka.. Psychologiczne portrety człowieka, 2006.. Trzy rodzaje zmian wyróżnionych przez Helen Bee…Osiągnięcia rozwojowe w zakresie manipulacji widać najwyraźniej w zabawie klockami; kolejne etapy tej zabawy traktowane są jako miary rozwoju..

Okres rozwoju zarodkowego (4-8 tyg.)

Miałoto związekz małągęstościązaludnienia oraz ograniczonych możliwościtechnicznych pozyskiwania tychPlik 1.1.Etapy rozwoju człowieka.ppt na koncie użytkownika Nicco86 • folder Prezentacje • Data dodania: 11 sie 2012Rozwój człowieka.. Uwolniona z pęcherzyka jajnikowego komórka jajowa trafia wtedy do jajowodu, a rzęski wyścielających go komórek transportują ją w kierunku macicy.. Okres jaja płodowego (od 0 do 5-10 dni) b. Okres rozwoju listków zarodkowych (8-21 dni) 2.. Dojrzewania ( u dziewcząt od 9 roku życia a u chłopców od 12 roku życia) 8.• rozwój motoryczny • wzrok i ruchy precyzyjne • słuch, mowa, język • rozwój społeczny, emocjonalny i behawioralny Niedobory w zakresie któregokolwiek obszaru mogą wywierać negatywny wpływ na inne obszary rozwoju, np. dziecko niesłyszące będzie miało upośledzony rozwój mowy i ograniczone umiejętności społeczne.. Znamy co najmniej kilka gatunków zaliczanych do rodzaju Homo, pochodzących z różnych okresów i różnych rejonów świata.. Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia ZMIANA ROZWÓJ 3. etapy rozwoju człowieka.. reprezentacje umysłowe i skojarzenia Etapy rozwoju myślenia: 0-2 .że każdy człowiek powstał z połączenia plemnika i komórki jajowej; jakie zmiany zachodzą w zarodkowym i płodowym okresie życia człowieka..

Dział: Czynności życiowe człowieka.

Dziecko nazywane jest wówczas noworodkiem.. PRĄD Z OGÓRKA - proste eksperymentowanie - film.. PRZYGODA Z DESZCZEM.. Wtedy człowiek nabywa podstawowych cech charakteru, uczy się przysposobienia do życia.. )Rozwój osobniczy człowieka rozpoczyna się w chwili jego poczęcia, a kończy, gdy osoba umiera.. Społeczne Typ pracy.. Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne: 1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesno- szkolna; 2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej.Rozwój zarodkowy człowieka (prezentacja edukacyjna) 1 z 10 Rozwój zarodkowy człowieka - zapłodnienie.. Teorie osobowości, Wydawnictwo naukowe PWN, 2006.. Ruchliwe plemniki zawarte w nasieniu mężczyzny wędrują drogami rodnymi kobiety do komórki jajowej.. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV.. SKĄD SIĘ WZIĘŁO ŚWIATŁO - ilustracja.. zawodzie.. Poszczególne stopnie awansu odzwierciedlają etapy rozwoju zawodowego nauczycieli:Zmiana relacji człowiek -środowisko Na początkuistnienia człowieka,w okresie cywilizacji zbieracko-łowieckieji w etapie przedindustrialnym presja człowiekana środowiskoprzyrodnicze byłastosunkowo mała, mimo iżkorzystałon intensywnie z niektórych bogactw naturalnych.. Płodowy 3.. Życie człowieka po narodzinach Narodziny rozpoczynają w życiu człowieka okres noworodkowy, trwający do końca pierwszego miesiąca życia.. Myślenie o całożyciowym wychowaniu człowieka i etapach jego rozwoju ma swoje ugruntowane tradycje w nowożytnej .Rozwój człowieka zaczyna się już w łonie matki.. mistrzostwo w .. Poniemowlęcy (od 1 do 3 roku życia) 6.. Elżbieta Błaszczyk, Ewa Kłos.. rozwój płodu.. Dzieciństwa (od 3 do 9,12 roku życia) 7.. Co ciekawe, tzw. cechy nordyckie (jasna skóra, jasne włosy, niebieskie oczy) odziedziczyliśmy prawdopodobnie w wyniku krzyżowania się z człowiekiem neandertalskim.. Oszczędzanie energii - film.Temat: Etapy rozwoju człowieka.. Jego realizacja opiera się na podręczniku - Przyroda aut.. Zapłodnienie.. Nauki.. ETAPY ROZWOJUCZŁOWIEKA opracowała: Paula Pilarska 2.. Referaty Treść zweryfikowana i sprawdzona.. do planowania działańz zakresu polityki społecznejlub zdrowotnej.. To cud życia, którego ludzkość doświadcza od zarania dziejów.o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt